• Personlig utveckling

    Ringarna på vattnet

    Allt jag skriver om här går jag oftast inte igenom samtidigt som jag skriver om det. Men ibland får jag en påminnelse som är aktuell i mitt pågående förändringsarbete och som jag vill dela med mig av…

  • Ledarskap

    Är du redo att möta din själ?

    Jag ställde frågan till en man, och hans själ, efter vi jobbat med hans personliga utveckling i flera timmar. Han var VD och ledare för ett antal människor som behövde ha honom närvarande på alla plan. Inte…