Söker du svar?

Välkommen i gänget! 😉

Jag har nått en punkt i livet där jag är övertygad om att det finns ett syfte med vår tid på jorden. Att vi människor behöver mer mening, djupare kärlek till livet och det som händer, förankring i vår inre styrka och förmåga att se sambanden i våra liv, i vårt inre, och det yttre. För att så hitta riktning framåt.

Med förklaringar och förståelse för våra personliga samband mellan orsak och verkan kan vi börja räta ut frågetecken och få svar på de livsfrågor vi bär inom oss. Det är en process över tid som vi inte kan gena oss igenom.

Jag har en stark tro på att det finns en mening med det som sker, även när jag inte ser eller förstår den själv för stunden. Den kommer upp till ytan med tiden i den takt som vi klarar av att bli medvetna och hantera den. Inte förr. Inte senare.

Verklighetsflykt eller verklighetsförankring? – ja, vem vet egentligen när allt kommer omkring?

Vi föds, vi andas, vi lever, vi slutar andas, vi dör.

För dig som söker svar, kanske en djupare förståelse, mening med och energi i livet och det som händer här kan det finnas drivkraft i fortsatt utveckling, medvetenhet och självkännedom.

Om du har ett problem, en begränsning av något slag, en känsla, en tanke, ett mående, en relation eller situation som hindrar dig från att leva fullt ut så som du vill – börja alltid med att ta reda på grundorsaken. Och nej. Den ligger inte utanför dig själv. Grundorsaken finns i dig. Titta inåt när det händer saker som påverkar dig, rör upp känslor och tankar. Grundorsaken till det som händer i dig finns inom dig. Det utanför dig är “triggers”, utlösande faktorer, igångsättare – om du verkligen vill komma till rätta med och göra någonting åt det som är i obalans så sök inåt.

Svaret på det som kan befria dig från det som håller dig fast i sitt grepp finns inom dig. Den förklaringen kan också ge dig viktiga nycklar till hur du fungerar och varför – och därmed medvetenhet om hur du kan göra för att bryta mönster, ta nya tag, bygga nytt, ändra riktning… ja, vad det än är du behöver för att nå dit du vill.

Okej. Men nu är du i en situation där frågorna hopar sig, du vet väldigt mycket om dig själv, men inte allt. Förstås. För du är väl ingalunda “färdig”? Eller?

Sätt dig med penna och papper och gör två listor som ska representera dig och ditt personliga växande, inre styrkor, drivkraft, existentiella värderingar och livsuppdrag. Den ena med titeln: “Det här är vad jag vet idag” och den andra med “Det här söker jag svar på”. Skriv så pennan glöder. Läs igenom. Det ena kan ge det andra. Och lämna det som blir över därhän. Överlåt det till universum, din själ, ditt högre jag eller nåt annat som du kan relatera till att hjälpa dig med det du söker svar på.

Lita på processen. Flödet. Energin. Att det verkligen finns en plan. Släpp taget.

Gör sen det du gör till vardags. Med närvaro, medvetenhet och den drivkraft som du vet är din. Hängiven din uppgift att vara människa med allt vad det innebär kan du vila i tilliten till att universum fixar det där andra som du kommer att fatta, få till dig, inse och bli medveten om när det är dags. Inte förr. Inte senare.

Ja. Jag vet. Fasen också vad jobbigt det är att göra jobbet.

Välkommen i gänget. 😉

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *