Om mig

Lagom till millennieskiftet sadlade jag om liv och började tjäna mina medmänniskor på ett annat sätt.


Min samlade livserfarenhet, utbildning, kunskap och kompetens samt min förmåga att känna in energi är grunden i mitt arbetssätt.

Jag har högt i tak och fötterna på jorden när jag jobbar med människans energi, livsuppdrag, inre ledarskap, professionella ledarskap, personliga varumärke, förmåga och vilja att hela och balansera sig själv samt fylla livet med mening. Det jag inte är kompetent att jobba med har jag ett nätverk av andra professionella kompetenser att skicka vidare till.

Min existentiella drivkraft är förankrad i två livsviktiga ledarskap; moderskapet och själens idé med livet.

Några fakta:
Jag har jobbat professionellt med människor, privatpersoner, företagare och ledare sen år 2000. Min utbildning, utöver 5 års gymnasium, består av 2 års teori och praktik, under handledning, inom personlig utveckling, social-mental och fysisk hälsa, anatomi, massage, basmedicin samt energiterapi och Qigong. Detta arbetssätt har vidareutvecklats och går nu under namnet Antrologi.
Efter 5 års anställning som utbildnings- och behandlingsansvarig ställde jag mig på egna ben och startade mitt företag. Affärsmässigt drivs jag av ledarskaps- och verksamhetsutveckling.
Jag har skrivit boken “Inre ledarskapets A och O” och skriver på nästa bok.
Jag är kombinatör och driver eget parallellt med anställning inom hotell- och konferens som boknings- och marknadsföringsansvarig.
Min förmåga att känna in och “se” människors energi har jag under flera år utvecklat och förankrat genom djupgående arbete.
Min specialitet är att greppa det abstrakta, själen i människan, och omforma det till konkret användbart för livet.

Jag gillar att jobba med människor utifrån att vi alla är energi. Min devis är att var och en ska leva och leda sitt liv, på sitt sätt, inifrån sin själ och ut det jordnära praktiska.

Jag vill hjälpa människor förstå sin energi och hur de kan påverka den.


På sin dödsbädd sa min pappa till mig: “Du ska leva ditt liv på ditt sätt“. Ett råd jag bär med mig varje dag, i min verksamhet och mitt uppdrag att hjälpa andra hitta sin väg.