Möjligheter


Möjligheter att växa som människa i ett arbete under process över tid

Jag rekommenderar dig att boka in ett dygn, eller två. Du kan boka kortare konsultationer, i vilka jag aldrig jobbar under två timmar. Oftast tar det mer tid än så. En del vill ses flera gånger.

Att dra dig undan ett dygn för att jobba med dig själv kan du se som en retreat för livet. Det ger dig möjligheter till en mer omfattande kartläggning av dig och att åka hem med det resultat du vill ha, eller bättre.

Konsultationen bygger på dig och dina grundläggande delar:
  • Nu – Dina förutsättningar och din energi i aktuell livssituation. Här klarlägger vi ditt mål med din tid hos mig.
  • Din bakgrund – Hur kom du hit där du är nu? Kartläggning av dina personliga samband mellan orsak och verkan.
  • Fördjupning – Vad vill du med ditt liv, egentligen? Vi utforskar vad som är rätt för dig, din grundenergi och det som ger dig mening.
  • Framåt – Det vi nu vet om dig sätts i ett konkret sammanhang så du har en tydlig handlingsplan för att själv göra jobbet.

I första telefonsamtalet pratar vi om vad du vill ha hjälp med och utveckla hos dig själv så tar vi det utifrån det.

Varmt välkommen att kontakta mig
0733809925
info@aryel.se

Möjligheter att växa som människa
Förvänta dig att vara allt det du är, egentligen

Ju mer du kan känna av, känna in, leva från den här platsen där du är i kontakt med din egen önskan efter välgång, ju mer självklart blir det hur alla vill det här. Precis som jag har dom här förhoppningarna är mina medmänniskors längtan inte annorlunda än min.

Alla vill vi mötas med respekt, alla vill vi känna att vi kan bidra, alla vill vi uppleva att någon ser oss i vår skönhet, i vår storhet.

– Björn Natthiko Lindeblad