Integritetspolicy

Företag: AB Walett
Hemsida: https://aryel.se.

När du anlitar mig är det ett avtal mellan dig och mig där tystnadsplikt är en självklarhet.

Vilka personuppgifter samlas in ​​och varför

På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter AB Walett sparar och varför. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Denna integritetspolicy beskriver AB Waletts behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder mina tjänster eller på annat sätt är i kontakt med mig.

Kommentarer & Cookies
När besökare lämnar kommentarer på sajten samlas de uppgifter som visas i kommentarformuläret, och även besökarens IP-adress och användaragent för webbläsare för att hjälpa till att upptäcka spam.

En anonymiserad sträng som skapats från din e-postadress (kallas också en hash) kan ges till Gravatar-tjänsten för att se om du använder den. Gravatar-tjänstens integritetspolicy finns här: https://automattic.com/privacy/. Efter godkännande av din kommentar är din profilbild synlig för allmänheten i samband med din kommentar.

Om du lämnar en kommentar behålls kommentaren och dess metadata obestämd. Det här är så att vi kan känna igen och godkänna eventuella uppföljnings kommentarer automatiskt istället för att hålla dem i en modereringskö.

Om du lämnar en kommentar på min webbplats kan du välja att spara ditt namn, e-postadress och webbplats i cookies. Dessa är för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du lämnar en annan kommentar. Dessa kakor kommer att vara i ett år.

Kommentarer kan kontrolleras via en automatisk skräppostdetektering.

AB Walett ansvarar för dina uppgifter
AB Walett, org.nr. 559059-9105, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Så skyddar vi dina uppgifter
AB Walett värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får AB Walett dina uppgifter
Vid tillfällen som till exempel prenumeration på bloggen, offertförfrågan samt bokningar och bekräftelser innebär det att du lämnar någon form av information till AB Walett.

Exempel på uppgifter som vi hanterar
Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress.

Hur AB Walett använder dina uppgifter
AB Walett behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra mina tjänster till dig, till exempel bokning av konsultation och fakturering samt mailkonversation.

Skulle det uppstå situationer där jag kommer att behöva hantera dina uppgifter på ett annat sätt tar jag kontakt för att få ett samtycke.

Dessa har tillgång till dina uppgifter
Dina personuppgifter används av AB Walett som består av 1 ägare. Jag lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om jag inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda mina rättigheter eller tredje parts rättigheter. Jag vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför AB Walett.

Dina rättigheter

Om du har lämnat kommentarer eller använt kontaktformulär kan du begära att du får en exporterad fil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har lämnat till oss. Du kan också begära att vi raderar alla personuppgifter vi håller om dig. Detta inkluderar inte några uppgifter som vi är skyldiga att behålla för administrativa, juridiska eller säkerhetsändamål.

Du kan när som helst välja att avsluta prenumeration på bloggen via den länk som följer med i varje automatiskt utskick till din e-post adress.

Du har rätt, 1 gång/kalenderår, att när som helst begära information om vilka personuppgifter AB Walett har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till: AB Walett, Kroppefjäll 2, 464 50 Dals Rostock.

Om dina uppgifter hos AB Walett är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

AB Walett
Aryel Walett
0733-80 99 25