Frågor till dig

Stå kvar (i ditt inre)

Förmågan att tillföra klarhet, trygghet och balans

Du påverkar din omgivning med hur du förhåller dit till det som händer – i dig – och utanför dig.

Vad behöver du, av dig själv, för att stå kvar i dig själv?

Frågor
Frågor

En av de första frågorna jag ställer till dig är:

Vad vill du utveckla just nu?