Frågor till dig

Hur skapar du BALANS – i dig själv och livet?

Balans, energi och drivkraft kommer inifrån. Hur gör du för att få tillgång till din kraft?


Vem är du utan bekräftelse från omgivningen?

När vardagen inte är så glammig, när livskriserna och genombrotten lyser med sin frånvaro. När du i n t e gjort något magiskt stort eller sätter igång nya projekt. Det är DÅ du har möjlighet att uppleva dig själv i det som är det oberoende balanserande, energigivande och magiska. – Du. Livet, själen, anden och det meningsfulla i att vara. Du.


Våga vara allt det du redan är

Vad i dig behöver bejakas och bekräftas så att du kan komma till din rätt?

Ditt inre barn

Sök alltid det ljusa, nyfikna och spontana när du sorterar bland minnen.

Om du skulle möta dig själv som barn idag – vad skulle du säga eller fråga då?

Stå kvar (i ditt inre)

Förmågan att tillföra klarhet, trygghet och balans

Du påverkar din omgivning med hur du förhåller dit till det som händer – i dig – och utanför dig.

Vad behöver du, av dig själv, för att stå kvar i dig själv?

Frågor
Frågor

En av de första frågorna jag ställer till dig är:

Vad vill du utveckla just nu?