Det levande ledarskapet


Stop existing, start living

Jag skulle vilja be dig andas på ordet “levande”. Vad händer i dig när du andas in ordet och låter det fylla varje cell i din kropp? Vad känner du? Vad ser du? Hur skulle DU vilja uttrycka det?

För mig är det ett modigt ledarskap. Ett sätt att leva sitt liv så att alla förmågor, gåvor, egenskaper, kunskaper och erfarenheter få komma till användning, och därmed sin rätt. Att det får finnas en dynamik i människan som ger henne tillåtelse att vara allt det hon är, vill vara och kan vara. Att hon tillåter sig att pulsera det hela vägen inifrån och ut så att hon kan leva och verka på en frekvens som stämmer för henne. Oavsett vad världen tycker och tänker.

Jag skriver “hon” men menar lika mycket män. Han som vill närvara i sitt livs ledarskap med hela sin själ. Som brinner för något alldeles speciellt som kanske bara han vet exakt vad det är. För att det är i hans kropp det känns, upplevs och syns. Så tydligt för honom själv men inte alls något som andra kan ta på, eller ens sätta ord på. För det är hans levande ledarskap.

Det levande ledarskapet kan ändra riktning närhelst det behövs, för att tjäna sitt uppdrag. Det har förmågan att se och betrakta ur olika perspektiv och därmed bejaka olikheter. Det bjuder in till andra att vara och verka som de är med en självklarhet i att var och en har sitt uppdrag att fullfölja. Det kan inte styras bort – det kan bara välkomnas och öppnas rum för när resurserna och sättet som uppdraget utförs på stämmer med den arbetsroll som finns.

I livet har du bara en roll. Att vara du. Med allt vad det innebär.