Det handlar om mötet

Samtalet, mötet och energin i dig sätter ramarna för din tid hos mig.
– Vem är du och vad vill du ha hjälp med?
– Hur ser ditt liv ut?
– Var är du just nu och var vill du vara när vi är klara?

Jag hjälper dig att hitta och förstå
– grundorsaker till obalanser
– din “röda tråd”, hur energin i dig hänger ihop och varför
– din grundenergi, din själs tanke med livet och din inre styrka

Jag hjälper dig att energibehandla
– inre blockeringar
– emotionell stress
– inre konflikter
– mentalt motstånd

Jag berättar vad jag ser, hör och känner in av din energi som människa och själ.
Jag utgår alltid från att det finns en mening med ditt liv och din uppgift i det.

Med dig hem har du
– ökad förståelse för dig själv
– klarhet och riktning framåt
– en handlingsplan