Blogg

Ju mer du kan känna av, känna in, leva från den här platsen där du är i kontakt med din egen önskan efter välgång, ju mer självklart blir det hur alla vill det här. Precis som jag har dom här förhoppningarna är mina medmänniskors längtan inte annorlunda än min.

Alla vill vi mötas med respekt, alla vill vi känna att vi kan bidra, alla vill vi uppleva att någon ser oss i vår skönhet, i vår storhet.

– Björn Natthiko Lindeblad