Jag är utbildad i Antrologi – ett arbetssätt som ser till helheten när vi jobbar för människans bästa utifrån individuella förutsättningar. Jag tillämpar Antrologi på mitt personliga sätt och har alltid nära till kompletterande resurser vid behov.


Det handlar om mötet

Mötet med dig själv.

Att du får en möjlighet att lära känna dig själv, din grundenergi och ditt livsuppdrag lite mer. Och att du får hjälp att hitta rätt i det du står mitt i. Livet.

Samtalet sätter ramarna för din tid hos mig.
– Vem är du och vad vill du ha hjälp med?
– Hur ser ditt liv ut?
– Var är du just nu och var vill du vara när vi är klara?

Jag hjälper dig att hitta och förstå
– grundorsaker till obalanser
– din “röda tråd”, hur energin i dig hänger ihop och varför
– din grundenergi, din själs tanke med livet och din inre styrka

Jag hjälper dig att energibehandla
– inre blockeringar
– emotionell stress
– inre konflikter
– mentalt motstånd


Jag berättar vad jag ser, hör och känner in av din energi som människa och själ. Jag utgår alltid från att det finns en mening med ditt liv och din uppgift i det. Med dig hem har du ökad förståelse för dig själv, klarhet och riktning framåt samt en handlingsplan.


Jag jobbar individuellt i enskilda konsultationer med:

Genom att förstå helheten, kan jag förstå delarna den består av.

Genom att förstå delarna, förstår jag helheten.

När jag förstår både helheten och delarna förstår jag sammanhangen.

Genom att förstå sammanhangen, förstår jag vad som ska göras för att nå långsiktiga resultat.

Genom att förstå vilka långsiktiga resultat jag vill nå förstår jag processen för att nå dit.

Syftet med Antrologi är att skapa balans i varje del för sig och mellan de olika delarna samt helheten.