Månad: april 2019

Ska vi göra jobbet tillsammans?

För att få strålande resultat, livskvalitet och det där göörbra livet!

Gör ditten och gör datten så kommer du att få effekter som håller i sig. Rör på dig varje dag. Ät rätt. Ät dig inte för mätt. Släng ut gubben. Eller katten. Bara du gör det dääär, får undan det som så abstrakt står i vägen så kommer det att hända grejer. Sälj allt du äger och har. Varför inte prova på att vara bostadslös ett tag. Jobba med det du m å s t e för att få mat på bordet. Eller nej, vänta. Jobba med din dröm så blir allt toppen!

Eller?

För att få ett bestående resultat av personligt livsarbete krävs ett omfattande grepp om helheten. Och att rama in varje del under process över tid. Ända in i själen och tillbaks ut i den konkreta och fysiska vardagen.

Vad är ditt mål utifrån där du befinner dig just nu? En del vill förändra världen medan andra längtar efter energi för dagen. Det är viktigt att dina förutsättningar sätter nivån.

  • Identifiera ditt nuläge och klarlägg var du vill vara när du förändrat det du vill åtgärda.
  • Skala av in till KÄRNAN av problemet. Vad är grundorsaken till den obalans som behöver åtgärdas? Förstå och lär av sambanden mellan orsak och verkan. Lär dig om dig själv.
  • Kartlägg HELA ditt liv. Allt ska vara med för att kunna göra en rimlig bedömning av vad som påverkar vad och vilka delar som behöver åtgärdas omedelbart för att de helt enkelt stör varje del av helheten.
  • Gå ännu lite djupare. Drömmar. Längtan. Sanningar. Själens idé med livet. Det där som finns innerst inne som behöver få komma till uttryck och investeras i DITT liv.
  • Gör en HANDLINGSPLAN utifrån kartläggningen av vad som behöver åtgärdas och i vilken ordning.
  • När du väl har greppat ditt livsuppdrag (oavsett vad du har i bagaget, eller rentav TACK VARE dina livserfarenheter) – vad du är på jorden för att dela med dig av, lämna avtryck med och investera för energi i ditt görande, så har du tillgång till ett inre ledarskap som slår allt. Du bara vet. Du har kunskap om ditt VARFÖR.
  • GÖR JOBBET. Genomför. Agera. Ta fysiskt praktiskt tag i det som står på din handlingsplan. Det är avgörande för resultatet.

Livet är så komplext och finurligt att allt, verkligen ALLT, ingår i din livsuppgift. Så att säga. När du har hittat och insett ditt “kall” – det själen har på sin agenda för det här livet – sitter det i ryggmärgen och det är vad som vägleder dig framåt. Men kom ihåg att även allt det andra; det vardagliga, händelserna, situationerna, relationerna och när det händer saker som du måste hantera är en del av det hela.

När det känns motigt. När du tycker att något står i vägen för ditt livsuppdrag, när du har en tanke om “jag ska bara…” eller “när jag har gjort det där – DÅ ska jag….” så stanna upp och titta på dina tankar om vad du har för händer.

Tänk om det faktiskt är så att det du står i just nu är skitviktigt att lära dig av, hantera, göra jobbet i och välkomna för att du ska växa in i ditt livsuppdrag!

Med ett mindset, en inställning och ett förhållningssätt, som ser på allt som händer i livet som en viktig del i en ännu viktigare större helhet är det roligare, rimligare och mer själklart att göra jobbet.

Det räcker inte att skruva i en eller några delar för att få helheten att funka. En omfattande förändring kräver omfattande åtgärder. Ta ett steg i taget. Börja där du är.

Förmodligen är du där du behöver vara för att komma dit du vill. Är det för jävligt så vet du var jag finns! 😉 Kram till dig från mig!

Psst! Du har väl inte missat att jag kan komma till dig och dina vänner, ditt arbetsteam och ditt affärsnätverk med föreläsningen “När livet händer – om att stå kvar i sig själv när det oförutsedda knackar på dörren”?

Jag jobbar med kartläggning av helheten men har andra kompetenser att rekommendera till de delar där jag inte är rätt resurs. Min specialitet är emotionell stressbalansering, att “se” och känna energin och själen i människan; livsuppdraget.