Bakom kulisserna.

Det är där du gör jobbet. Det är där du möter dig själv, fejsar det du behöver, och möblerar om i dina inre rum. Det är där du lär känna dig själv och vem du är (och vill vara) innerst inne.

  1. Ta reda på grundorsaken till dina obalanser*
  2. Förstå grundorsaken – i varje samband mellan orsak och verkan finns en lärdom. Kunskapen om Varför du är där du är och går igenom saker och ting i livet ger dig viktig medvetenhet i din existentiella resa.
  3. Använd din kunskap om dig själv till att förändra det du vill, skapa balans och ställa om systemet** till att göra det du är här för.

*) Obalanser = känslomässiga, mentala, fysiska symptom, stress vid hantering av förändring och händelser i livet, vilsenhet, låg energi, rädslor m.m.
**) Systemet = kropp, tankar, känslor och själ.

Meningen med det som sker

Varje obalans, förändring och händelse kan vara en vägvisare till den energi du egentligen har inom dig. Att du får möjligheten att upptäcka dig själv och din inre styrka, utforska dina egenskaper och vad du är ämnad att göra med ditt liv.

Tålamod fyllt med jvlar anamma

Ska du använda din inre styrka till att ta tag i det där du vet att du borde, eller till att tålmodigt vila? Det beror vem du är och var du befinner dig i ditt liv. Hur just du skapar balans.

Kom ihåg vem du är – Bakom kulisserna

Det är ditt liv och din vision som ska vara drivkraften i det du gör. Medveten om din mission*** och det som fyller dig med mening ger dig kraft att genomföra det du vill.

***Mission = livsuppdrag, det du är här för att göra, lämna ifrån dig, skapa och gör skillnad med. Energi och inre styrka som du har inom dig, oavsett vad du jobbar med.

Du vet.

Du vet. Den där känslan när du har har tusen inre frågor och inga svar. När du tycks ha förlagt kartan och kompassen för livet. När du vet att du vill något mer men inte kan sätta fingret på vad. När du är medveten om att du har svaren djupt inom dig men inte en jvla aning om hur du ska få fram dem.

Du vet känslan när energin tycks rinna ur dig utan att du egentligen gör något ansträngande. När varje steg upplevs som att bestiga berg. När du letar efter lösningar, förklaringar, samband och insikter som kan hjälpa dig att förstå. På djupet. Men du samtidigt vet att det du hittar egentligen bara är på ytan.

Du vet. Du vet att det du innerst inne behöver, det du längtar efter, det du söker och hungrar efter är dig själv. Din själ.

Tillägnat Dig.

Det handlar om ditt liv. Det handlar om vad du vill göra med din tid på jorden. Och vad livet vill ha ut av dig.

När det låser sig är det bra att hitta nyckeln.

Att förstå dina personliga samband mellan det du upplever, det du står i just nu, och vad det grundar sig i, egentligen, ger dig ökad kunskap och lärdom om vem du är, hur du fungerar och varför. Det kan till och med innehålla hela lösningen för hur du ska ta dig framåt och gå vidare i den riktning som ger dig mål och mening.

Ingen obalans är meningslös.

Varje gång jag möter det, i mig själv och hos andra, ställer jag frågan; Varför? Vad kommer det sig att just du är där du är, har hamnat, kommit dit, utsätts för, upplever, skapat, tänker och känner det just du gör, just nu?

Den röda tråden är som en livstråd.

Genom att gå hela vägen tillbaka till grundorsaken till symptom och obalanser kommer du att skala av in till din livskraft. Det som är du. Din själ. Din djupaste drivkraft, vision och värdegrund för livet.

I andra änden av nystanet finns nuet och framtiden.

Vart är du på väg? Vad vill du, innerst inne, och vad är du som gjord för att göra? Med grepp om och förståelse för din grundenergi, det du är här för att lämna ifrån dig, göra skillnad med och genomföra, får du en inre styrka som vägledare i allt du gör.

När det sitter i ryggraden kan ingenting stoppa dig.

Tro mig. Din inre styrka är din själs envishet och kanske behöver du några käftsmällar, motgångar och prövningar på vägen för att vakna upp och fatta vilken kraft du egentligen äger och har.

Ta vara på din. Den är viktig. För dig. Din familj. Dina medmänniskor. Mänskligheten. Ditt liv.

Gör det nu.