Månad: mars 2019

Bakom kulisserna.

Det är där du gör jobbet. Det är där du möter dig själv, fejsar det du behöver, och möblerar om i dina inre rum. Det är där du lär känna dig själv och vem du är (och vill vara) innerst inne.

  1. Ta reda på grundorsaken till dina obalanser*
  2. Förstå grundorsaken – i varje samband mellan orsak och verkan finns en lärdom. Kunskapen om Varför du är där du är och går igenom saker och ting i livet ger dig viktig medvetenhet i din existentiella resa.
  3. Använd din kunskap om dig själv till att förändra det du vill, skapa balans och ställa om systemet** till att göra det du är här för.

*) Obalanser = känslomässiga, mentala, fysiska symptom, stress vid hantering av förändring och händelser i livet, vilsenhet, låg energi, rädslor m.m.
**) Systemet = kropp, tankar, känslor och själ.

Meningen med det som sker

Varje obalans, förändring och händelse kan vara en vägvisare till den energi du egentligen har inom dig. Att du får möjligheten att upptäcka dig själv och din inre styrka, utforska dina egenskaper och vad du är ämnad att göra med ditt liv.

Tålamod fyllt med jvlar anamma

Ska du använda din inre styrka till att ta tag i det där du vet att du borde, eller till att tålmodigt vila? Det beror vem du är och var du befinner dig i ditt liv. Hur just du skapar balans.

Kom ihåg vem du är – Bakom kulisserna

Det är ditt liv och din vision som ska vara drivkraften i det du gör. Medveten om din mission*** och det som fyller dig med mening ger dig kraft att genomföra det du vill.

***Mission = livsuppdrag, det du är här för att göra, lämna ifrån dig, skapa och gör skillnad med. Energi och inre styrka som du har inom dig, oavsett vad du jobbar med.