Ibland behöver vi hjälp att förstå varför. Varför det uppstått en obalans, hitta grundorsaken och lära av den. Och gå vidare.

Vad är grejen, egentligen? Vad handlar det om, för dig? Vad vill du med det, innerst inne?

  • livet
  • din verksamhet
  • det som händer
  • hur du ska göra för att fungera, leva och leda livet, på ditt sätt

När jag hjälper människor hitta mening i det som sker och identifiera sitt livsuppdrag tittar jag på hela människan och alla livsområden.

Företagare anlitar mig för att förankra sitt mänskliga varumärke och sin verksamhet i sin existentiella värdegrund och sitt livsuppdrag.
Kvinnor får hjälp att stärka sig i sitt moderskap och sin kvinnlighet.
Jag hjälper människor hitta sin inre styrka, sitt kall och sin mening med livet.


Välkommen till Antrologi hos Aryel >


När du fyller livet med mening får du energi att göra det du är här för, hantera de utmaningar du står mitt i OCH vardagssysslorna.