custom-header
Hur jag jobbar

Hur jag jobbar

Det handlar om mötet Samtalet, mötet och energin i dig sätter ramarna för din tid hos mig.- Vem är du och vad vill du ha hjälp med?- Hur ser ditt liv ut?- Var är du just nu och var vill...