Jag trodde baske mig inte att han var riktigt klok den där människan som ställde frågan och som skulle föreställa en hjälpare, medmänniska och vägledare. Men vad han drog och slet i min offerkofta samtidigt som han räckte mig makten över och ansvaret över mitt liv! Fasiken vad glad jag är för det idag, så här 20 år och ett väl förankrat självledarskap senare...

Vad händer i detta nu?

2017 har jag ägnat allt mitt fokus på att förankra, bygga och lansera mitt koncept Stubbetid® för företagsledare som vill få mera själ i sitt ledarskap. Men jag jobbar även med privatpersoner och soloföretagare. Vem jag än jobbar med, oavsett utgångspunkt, obalans, behov eller livssituation så jobbar jag alltid på samma sätt. Mitt livs verksamhet står på grunden av hårt arbete, ups and downs och kunskap om vem jag är och vad som är mitt uppdrag. På ett mera existentiellt plan än affärsmässigt. Det har med tiden blivit min specialitet att kombinera abstrakt och konkret i ett arbete för att vägleda människor hem i sig själva, in genom sin själs tanke och idé med livet (och deras företag!) och ut i praktisk handling. Under 2018 vill jag arbeta under ledord som visdom, sunt förnuft och handlingskraft tillsammans med kärlek, kvinnlighet och moderlighet  

Denna vecka, med blogginlägg, presenterar jag vem som är mina kunder och hur jag arbetar >

En själs styrka uttryckt genom en människas handlingar är något av det viktigaste att vara med och bygga.

Aryel Walett