Din tid hos mig

Tar dig från obalans till balans och personligt växande

Du berättar vad du vill ha hjälp med. Jag vill veta så mycket som möjligt om dig; din bakgrund, din livssituation här och nu, dina framtidsplaner och vad du vill uppnå med konsultationen hos mig.

Du får hjälp att att kartlägga dig och ditt liv utifrån de ramar vi sätter för tiden du bokat.
Vi identifierar och rensar bland inre blockeringar och dess grundorsaker, tar fram mer av det du vill växa i, stärker dig för att gå framåt och förändra det du vill. Med dig hem har du uppgifter för fortsatt arbete med det du behöver för hållbart resultat.

Jag arbetar med dig som människa i din helhet bestående av själ, känslor, tankar och en fysisk kropp där allt hänger samman. Läs om Energiologi >

Vad har din själ för tanke och idé med livet?
Du får hjälp att ta fram dina svar på de viktiga frågorna. Du har en uppgift att fylla och förankrad i din existentiella drivkraft kan du fylla livet och dina sysslor med djupare mål och mening.

Detta är för dig som vill ha:

  • Vägledning från obalans till balans
  • Mer kunskap om din energi
  • Ökad självkännedom
  • Förändring på djupet 
  • Insikt i själens plan med livet
  • En puff i rätt riktning med mål och mening
  • Uppgifter att jobba med själv

Pris
2 timmar 1200 kr
4 timmar 2000 kr

Med naturen som samtalsrum

Om du vill kan du boka din tid med samtal under vandring plus mat. Vi börjar konsultationen utomhus och inleder eller avslutar med lunch.  

2 timmar
Promenad med samtal, ca 1 tim
Energibehandling i min lokal, ca 1 tim
Lunch på av mig utvald plats

Extra tid: Upp till 1 timme extra
Extra kostnad: 200 kr
Totalpris 1400 kr

4 timmar
Vandring med samtal, 2-3 tim
Energibehandling i min lokal, 1-2 tim
Lunch på av mig utvald plats

Extra tid: För att ta oss dit där vi ska vandra
Extra kostnad: 200 kr
Totalpris 2200 kr

Detta erbjudande gäller privatperson under maj och juni 2017. Priset inkluderar moms.