Människor jag samarbetar med och rekommenderar

Hans Mazolaqi

Hans Mazolaqi är grundare och ägare av Energiologi och vi har jobbat tillsammans för att hjälpa människor sen år 2001. Vårt samarbete berör individer samt workshops och utbildning. Hasse är en människoarbetare av hög klass med djup och bred kunskap som får dig att bli sedd hela vägen med en varm medmänsklig energi. www.energiologi.se    www.mazolaqi.com

Lasse Mattila

Lasse rekommenderar jag till alla som arbetar med barn och ungdomar på något sätt. Som socionom, kurator, f.d. fotbollsspelare på elitnivå, man och medmänniska samt som föreläsare investerar han själ och hjärta i sitt arbete för att förebygga utanförskap och bygga hållbara relationer. www.lassemattila.com

Rita Borenstein

Rita Borenstein är den enda i Sverige som är utbildad hos The Newton Institute att utföra Dr. Michael Newtons Life Between Lives® hypnotherapy. Jag rekommenderar alla människor att någon gång i sitt liv göra denna "resa" till där vi är när vi inte är här i ett möte med själen som ger klarhet, kunskap och insikt i mål och mening med livet. Rita är en av de varmaste människor jag känner och du kommer att känna dig helt och fullt trygg i hennes vägledning. www.ritaborenstein.se

Eva Olsson

Eva OlssonHerbasensia rekommenderar jag alla för örtterapeutisk konsultation. Eva är en god och inkännande människa som ser till ditt bästa och förser dig med de tinkturer, teer och eteriska dofter som du behöver just nu. Eva och jag samarbetar i olika projekt där vi kompletterar varandra med det vi är bäst på.