Du som …

Man

Du befinner dig i någon sorts förändring i livet. Kanske har du precis påbörjat en ny relation, kanske behöver din befintliga situation och relation en fördjupning. Är du pappa står ditt faderskap högt på listan. Du vill känna dig och agera som mannen i din relation.

Pojken, mannen i dig, ditt faderskap
Inventering av dessa delar ger dig tillgång till viktiga minnen, erfarenheter och egenskaper. Du får insikt i vad du behöver göra för att nyttja mer av din optimala kapacitet. Med ökat Mod Att Närvara stärker du din förmåga att finnas där som människa, partner och pappa, utan att ge avkall på din mission, din vision och värdegrund.