Relation kvinna & man


 

Jag stöttar alla former av partnerskap och i mitt arbete väljer jag att fokusera på relationen kvinna och man.

Förening av motsatser är källan till allt liv. Kvinnan och mannen kommen ur denna källa är ämnade att föra detta liv vidare i en naturlig förenande process. Tillsammans skapar vi en värdig och sann grund i vårt livs verksamhet.

Vem är du som kvinna? Vem är du som man?

De naturliga olikheterna mellan kvinna och man kan med fördel komplettera varandra. Olikheter människor emellan, och partners emellan, behöver inte vara kopplade till kön men här väljer jag att titta på er båda ur perspektivet kvinnligt och manligt.

Behöver ni hitta balans, perspektiv och konstruktiva sätt att arbeta för och med er relation kan ni boka ett paket konsultationer.

Vi börjar med ett möte med var och en av er för att sen träffas tillsammans. Det ger er möjligheten att individuellt och enskilt klarlägga och identifiera era egna delar som påverkar och bidrar till relationen på olika sätt. Det klargör även mer av hur var och en fungerar och vad som behövs för att ni ska fortsätta utvecklas, var och en för sig och tillsammans.

När själar möts förankras en förståelsen för var och ens uppdrag, drivkraft och funktion.


 

Läs mer om