När jag sadlade om liv jobbade jag under en fas med min rädsla för att vara fysiskt ensam hemma. En rädsla som flera gånger hade resulterat i ångest.

Med hjälp av Energiologi kunde jag leta upp bakomliggande grundorsak. När vi ringade in vad som hade hänt i mitt liv som sått fröet till min rädsla landade vi i en konkret händelse när jag var 12 år. Vid det tillfället var jag ensam hemma och skulle öppna för sotaren. Vad jag inte var beredd på var att han skulle tränga sig in och "ta för sig"...

Jag blev naturligtvis skiträdd. En rädsla som kapslades in eftersom jag där och då inte hade förmåga att hantera eller bearbeta det som hänt. Denna blockering ledde med tiden till begränsningar emotionellt och mentalt. Medvetet och undermedvetet levde jag med hotet om att något jobbigt skulle hända när jag var ensam hemma.

Insikten i grundorsaken till min rädsla stärkte mig i att omfamna det i mig själv som hindrade mig från att leva fullt ut. Jag fick hjälp att neutralisera den blockerade energin samt förstå hur det påverkat mig känslomässigt, mentalt och fysiskt. Jag fick också hjälp att balansera och optimera mig för att kunna vara ensam och få hela min kropp att släppa taget om rädslan inifrån och ut. Fysiskt praktiskt handlade det om att vara ensam, öva på att vara ensam.

Just detta samband mellan orsak och verkan påverkade många olika områden i mitt liv och när jag drog i denna röda tråd släppte flera andra blockeringar som ringar på vattnet.

"Varför" kommer inifrån

Medvetenheten om hur vi präglats av händelser och relationer tidigare i livet, hur vi hänger ihop och varför, ger oss viktiga nycklar till självrespekt, helande och vägen framåt. Del för del kan vi skala av det som hindrar oss från att leva fullt ut. Saker som hänt som fortfarande sitter i kroppen, i det medvetna och undermedvetna, är till för att bearbetas, helas, lära oss och ge oss verktygen för att inifrån vår egen orörda kärna ta fram och förankra det som får oss att växa som människor.

Känslor, tankar och reaktioner har sin grund inne i människan. När vi kartlagt våra bakomliggande grundorsaker blir det enklare att ta ansvar för att mogna känslomässigt och mentalt. Det växandet är guld värt när det handlar om balans i livet och att fungera optimalt som människa utifrån sina individuella förutsättningar och det som är naturligt för just dig som person.


Några tankar till dig som befinner dig i någon form av obalans

- Ta hjälp att ta reda på ditt varför, att kartlägga dina samband mellan orsak och verkan, dina nycklar till självkännedom.
- Ta samma hjälp för att ta reda på mer om vem du är, vill vara och dina inre resurser; din karta och kompass för en väl förankrad riktning framåt.
- Du är människa, med allt vad det innebär, och du är värdefull i dig själv. Allt som säger något annat är kopplat till dina bakomliggande grundorsaker.
- Du ÄR inte dina känslor och tankar. De är själens verktyg för att vara människa.
- Din egentliga identitet sitter i din kärna. Det du präglats av är livets sätt att lära dig om dig själv, din egentliga kapacitet och dina existentiella värden.

/ Aryel