När du varit på en konsultation kan du skriva upp dig på intresselistan för denna workshop.

Dag 1

08:00 Gemensam frukost
09:00 Uppstart, presentation och information i grupp
10:00 Workshop kvinnlighet/moderskap med frågeställningar levererade av mig, individuell utforskning och diskussioner i grupp. Vi fikar under tiden.
12:00 Lunch och tid för eget arbete på plats
14:00 Workshop i grupp. Individuella tankar och insikter öppnar rum för alla att få nya perspektiv. Em-fika under tiden.
17:00 Eget arbete, vila, promenad
18:00 Deltagarna äter middag tillsammans

Kvällsuppgift. 

Allt vi pratar om här stannar här. Om du vill göra workshopen tillsammans med mamma, syster, dotter eller väninna - tänk efter så att ni kan känna er fria och öppna i relation till varandra. Vi berör djupt personliga delar och varje deltagare ska känna sig helt och fullt trygg.

Programmet är flexibelt utifrån gruppens behov och styrs av var det tar vägen under processens gång. Fokus under workshopen ligger på energin i dig som kvinna och mamma, med syfte att stärka din funktion som människa. En byggsten i min värdegrund är att de naturliga olikheterna mellan man och kvinna är ämnade att komplettera varandra.  

Intresseanmälan
Detta är ingen bokning utan jag kommer att kontakta dig när det blir aktuellt. När du efter det fått bekräftelse är din anmälan bindande. 

Dag 2

08:00 Gemensam frukost
09:00 Vi tar upp tråden och går igenom kvällsuppgiften
10:00 Workshop att gå från känsla och tanke till handling. Hur ska du tillämpa det du kommit fram till i din vardag? Vi fikar under tiden.
12:00 Lunch och tid för eget arbete på plats som fokuseras på din individuella handlingsplan och ditt "visitkort"
15:00 Workshop i grupp. Redovisning av det individuella arbetet. Rum för frågor och lösa trådar.
Em-fika under tiden.
17:00 Avslut