Som certifierad Energiolog hjälper jag människor hitta grundorsaken till obalanser och bygga sig själva inifrån sin kärna och ut. 

Jag arbetar genomgående utifrån att människan består av energi; en själ, känslor, tankar och fysisk kropp. Det finns samband mellan orsak och verkan i oss, som vi kan identifiera, förstå och neutralisera samt agera utifrån för att bygga balans och funktion inifrån kärnan. Så att vi kan ha tillgång till mer av vår egentliga kapacitet och leva och leda livet förankrade i oss själva.  

I samtal om dig och ditt liv kartlägger jag alltid helheten. Det vill säga att jag vill veta så mycket som möjligt om dig för att du ska få bästa möjliga vägledning. När och om vi berör områden där jag inte är rätt resurs har jag tillgång till ett nätverk av kompetenser att hänvisa vidare till. 

Här kan du komma som du är och gå som du vill vara, brukar jag säga. Du är människa, med allt vad det innebär, och mötet vi skapar tillsammans är personligt och djupgående, själklart med tystnadsplikt. Min specialitet är att på ett jordnära sätt kombinera abstrakt och konkret. Jag återger det jag ser och hör "mellan raderna", ger förslag på åtgärder och en spark i baken om det behövs. Det är alltid du som tar beslut och ansvarar för att göra det du behöver för att fungera optimalt och skapa det du vill i dig själv och ditt liv.

Jag har arbetat professionellt med personlig utveckling och vägledning i livet sedan år 2000 och min livserfarenhet utgör en väl gjuten grund för den visdom och insikt jag har med mig. Idag arbetar jag för att stärka självledarskap, med fokus på människan och själen i företagsledare och andra ledareprivatpersoner och personliga varumärken.