Vad är energiologi?

Det är en modern vetenskaplig helhetssyn på människan och våra liv. Energiologi bygger på den inbördes ordningen och balansen mellan olika delar av vårt mänskliga system. Den gemensamma nämnaren för de olika delarna är energi. Detta är fundamentet i all vetenskap enligt A. Einstein. Energiologi är alltså varken akademisk, skolmedicinsk eller alternativmedicinsk utan den är funktionell och neutral.  Energiologin innehåller en religiöst och andligt neutral existentiell värdegrund som bygger den på individens egna valda värdegrund.

Vad har man för nytta av energiologi?

Energiologin är ett fundament, ett paraply, en samverkande "olja", en lufttillförsel, ett sätt att förstå en människa och ett liv. Med Energiologi får du hjälp att förstå dina personliga samband mellan orsak och verkan, neutralisera inre blockeringar samt bygga balans och funktion inifrån och ut.