Upplägg & bokning


 

"Människor som ger upp alla sina blockeringar och konflikter känner livskraften flöda fritt" *

Från obalans till balans och personligt växande

Vi utgår från det du vill ha hjälp med och jobbar med
- kartläggning av dig och ditt liv och gör oss en så komplett bild av dig som möjligt.
- att hitta grundorsaken till obalanser och rensa inre blockeringar.
- att ta reda på mer om din själs tanke och idé med livet.
- att stärka dig känslomässigt och mentalt för att ta tag i det praktiskt konkreta.
- handlingsplan som du tar med dig hem för fortsatt växande och arbete.


Kostnad
2 timmar 1200 kr
4 timmar 2000 kr (Vill du boka längre tid pratar vi om skräddarsytt upplägg)


Med naturen som samtalsrum

Vi kan med fördel börja din konsultation med samtal under vandring. Efter vandringen beger vi oss till min mottagning för energibehandling och sammanfattning samt en plan för dig att ta med hem. Har du bokat en 4 timmar inleder eller avslutar vi med lunch.

Hela upplägget tar lite mer tid men kostar inget extra.

*) Citat i toppen ur boken "Ledarskapets TAO"