Aryel Walett

Jag brinner extra mycket för vårt inre ledarskap och att jobba med själen i människan, tillsammans med förädling av kvinnligt och manligt – hur vi kan komplettera varandra och skapa en livsverksamhet som pulserar av drivkraft, passion och ”det där” – det som vi och våra människor på jorden fungerar bäst i.

Energiolog. Vägledare. Bollplank.

Jag har mer än 15 års erfarenhet av djupgående existentiellt arbete utifrån olika former av obalanser i människan där fokus ligger på att förstå bakomliggande grundorsaker samt bejaka det friska och grunda individen i det hon eller han växer och mår bra av.

Livserfaren. Energifylld. En spark i baken. Alla har rätt till sin sanning.
Ord som kan sammanfatta vad jag är och står för. Mitt arbete är en livsstil och livet min arbetsplats där jag verkar för att ge människor mitt bästa.

Fr.o.m. våren 2017 arbetar jag i första hand för och med företagsledare som vill få med själen i sitt ledarskap, se www.stubbetid.se men tar fortsatt emot privatpersoner i mån av tid.


Utbildning
Fysioterapeut/energiterapeut/diplomerad massör och certifierad Energiolog på Kroppefjälls Utbildnings- och Rehabcenter, sedermera Connemara International AB under ledning av Hans Mazolaqi. Numera finns utbildningen under namnet Energiologi.

Jag samarbetar fortsatt med Hans Mazolaqi och assisterar honom i utbildning vid behov.
www.mazolaqi.com
www.energiologi.se
www.jobaslifestyle.com